VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 25 publikací odpovídajících výběru:

2022

Články v domácích časopisech

Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A., Bém, J., Pastor, R., Fojtík, D. Automation of Design of Robotic Arm. MM Science Journal. 2022, issue October, pp. 5876-5882. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS 

Boleslavský, A., Mihola, M., Wierbica, R., Bém, J., Spurný, T. Research and Development of a Software Tool for Parametric Modeling of Robotized Workplaces. MM Science Journal. 2022, issue June, pp. 5675-5683. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J., Boleslavský, A. Automation of Partial Tasks in the Design of Robotic Arms. MM Science Journal. 2022, issue March, pp. 5513-5521. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Pastor, R., Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A. Knowledge-Based Automated Mechanical Design of a Robot Manipulator. Applied Sciences. 2022, 12(12), 5897.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

2021

Články v domácích časopisech

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Automation of the Design of the Cross-Section of the Manipulator Arms Profile. MM Science Journal. 2021, issue October, pp. 4863-4871. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Research and Development of a Knowledge-Based Design System for Designing Selected Elements of Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5381-5390. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J. Design of Algorithms for Automatic Selection of Drive Units for Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue June, pp. 4362-4370. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Straková, E., Lukáš, D., Bobovský, Z., Kot, T., Mihola, M., Novák, P. Matching Point Clouds with STL Models by Using the Principle Component Analysis and a Decomposition into Geometric Primitives. Applied sciences. 2021. 11(5), 2268.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

2019

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Sikora, J., Fojtík, D., Czebe, J., Mihola, M. Storage Kind Recognition of Truck's Timber Load. In Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Sikora, J., Fojtík, D., Gebauer, J., Podešva, P., Mihola, M. Preparation of 3D models of Trucks for Timber Load Analysis. In 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Habilitační práce

Mihola, M. Aplikace mechatronických postupů při návrhu specializovaných měřících zařízení : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 145 stran.

2018

Články v domácích časopisech

Suder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2017

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Kot, T., Mihola, M., Babjak, J., Novák, P. Gripper with Precisely Adjustable Gripping Force. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. 2017. pp. 555-559. ISBN 978-1-5090-4862-5.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2016

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Fojtík, D., Podešva, P., Mahdal, M., Mihola, M. Scanning of trucks to produce 3D models for analysis of timber loads. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC 2016, IEEE, 2016, s. 194-199, ISBN 978-1-4673-8606-7.  DOI   Scopus   OBD 

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The 3D Laser Range Finder Design for the Navigation and Mapping for the Coal Mine Robot. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 533-538. ISBN 978-146738606-7.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 371-383.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2013

Články v zahraničních časopisech

Kocich, R., Kunčická, L., Mihola, M. Numerical and experimental analysis of twist channel angular pressing (TCAP) as a SPD process. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing. 2013.  DOI   Scopus   OBD 

2011

Články v zahraničních časopisech

Kocich, R., Fiala, J., Szurman, I., Mihola, M. Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper. Journal of Materials Science. 2011, roč. 46, č. 24, s. 7865-7876. ISSN 0022-2461.  DOI   Scopus   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Novák, P., Krys, V., Mihola, M. Verification of a displacement of the mobile robot hercules manipulation subsystem. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 933-940. ISBN 978-80-7231-787-5.  OBD 

Disertační práce

Mihola, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s.

2010

Články v domácích časopisech

Krys, V., Mihola, M., Novák, P. Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 221-229. ISSN 1210–0471.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mihola, M. The HERCULES Mobile Robot Manipulator. In 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. Ostrava : Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010.  OBD 

2009

Články v zahraničních časopisech

Macháčková, A., Kocich, R., Klečková, Z., Mihola, M. Nové technologie pro kogenerační jednotky. Mechanical Engineering Journal. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 164-165. ISSN 1335-2938  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Kot, T., Mihola, M., Krys, V. Simulation Model of Manipulating Arms of the Service Robot. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 312-318. ISBN 978-80-553-0288-1.  OBD 

2006

Články v zahraničních časopisech

Burkovič, J., Mihola, M., Kot, T. Robotization In Technology of Machining. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 77-82. ISSN 1335-2393.  OBD