VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Ovládání a programování robotů ABB
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Lipina Jan

Marek Jiří

Rok vydání: 2012
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Marek, J. Ovládání a programování robotů ABB. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 82 s. ISBN 978-80-248-2753-7.