VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Jiří Marek – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 10 publikací odpovídajících výběru:

2016

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Krys, V., Bobovský, Z., Kot, T., Marek, J. Synthesis of action variable for motorcontrollers of a mobile system with specialwheels for movement on stairs. In Perspectives in Science. 2016. Volume 7. pp. 329-332. ISSN 2213-0209.  DOI   OBD 

2015

Články v zahraničních časopisech

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Bend Testing of Parts Made by Rapid Prototyping with Respect to Possible Use in Robotics. Applied Mechanics and Materials. (2015), vol. 555, pp 541-548. ISSN 1660-9336.  OBD 

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Bend Testing on Components Manufactured by Rapid Prototyping Technology in Combination with Other Materials. Applied Mechanics and Materials Vol 772. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 44-49. ISBN-13 : 978-3-03835-502-1.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Tensile Test of Samples Produced by The Rapid Prototyping Technology with Own Design of Internal Structure. In ERIN 2015. 1. vyd Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.  OBD 

2014

Články v zahraničních časopisech

Jobbágy, B., Šimšík, D., Marek, J., Karchňák, J. Robotic Exoskeleton for Rehabilitation of the Upper Limb. American Journal of Mechanical Engineering. 2014, 2(7), pp. 299-302. ISSN 2328-4110.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Lipina, J., Marek, J., Krys, V. Screw Connection and Its Load Capacity in Components Made by Rapid Prototyping Technology. In IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014) : 23rd-25th of January 2014, Herl'any, Slovakia. IEEE, 2014. s. 201-204. ISBN 978-1-4799-3441-6.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Lipina, J., Marek, J., Krys, V., Duffek, Z. Long-term Load Capacity of Screw Connections in Components Made by Rapid Prototyping Technology. In ERIN 2014. 1. vyd Brno : Brno University of Technology, 2014. s. 55. ISBN 978-80-214-4931-2.  OBD 

2013

Články v zahraničních časopisech

Lipina, J., Kopec, P., Marek, J., Krys, V. Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid. Journal of Slovak University of Technology in Bratislava. 2013, roč. VI, č. 11, s. 11-15. ISSN 1337-9089.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Lipina, J., Kopec, P., Marek, J., Krys, V. Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid. In Erin 2013. 1. vyd Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 80. ISBN 978-80-2273934-4.  OBD 

2012

Učebnice, skripta

Lipina, J., Marek, J. Ovládání a programování robotů ABB. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 82 s. ISBN 978-80-248-2753-7.