VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Journal of Slovak University of Technology in Bratislava
Autoři:

Lipina Jan

Kopec Petr

Marek Jiří

Krys Václav

Rok vydání: 2013
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286083681   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Kopec, P., Marek, J., Krys, V. Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid. Journal of Slovak University of Technology in Bratislava. 2013, roč. VI, č. 11, s. 11-15. ISSN 1337-9089.