VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Control System of the Rescue and Fire Extingusihing Robot Hardy
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Polák Daniel

Rok vydání: 2013
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286083739   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T., Polák, D. Control System of the Rescue and Fire Extingusihing Robot Hardy. Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering. 2013. ISSN 2067-3809.