VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Daniel Polák, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeny celkem 3 publikace odpovídající výběru:

2013

Články v domácích časopisech

Kopec, P., Studénka, M., Polák, D. Využitelnost vodíkových systémů v konstrukcích mobilních zařízení robotického typu. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. 2013, roč. I, č. 2, ISSN 1805-7845.

Články v zahraničních časopisech

Babjak, J., Kot, T., Polák, D. Control System of the Rescue and Fire Extingusihing Robot Hardy. Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering. 2013. ISSN 2067-3809.  OBD 

2008

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Polák, D. Application of parallel structures in service robots with sneaking movement. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-24. ISBN 978-80-227-2849-2.