VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Long-term Load Capacity of Screw Connections in Components Made by Rapid Prototyping Technology
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2014
Autoři:

Lipina Jan

Marek Jiří

Krys Václav

Duffek Zdeněk

Rok vydání: 2014
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286085846   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Marek, J., Krys, V., Duffek, Z. Long-term Load Capacity of Screw Connections in Components Made by Rapid Prototyping Technology. In ERIN 2014. 1. vyd Brno : Brno University of Technology, 2014. s. 55. ISBN 978-80-214-4931-2.