VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Robotic Exoskeleton for Rehabilitation of the Upper Limb
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: American Journal of Mechanical Engineering
Autoři:

Jobbágy B.

Šimšík D.

Marek Jiří

Karchňák J.

Rok vydání: 2014
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286087720   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Jobbágy, B., Šimšík, D., Marek, J., Karchňák, J. Robotic Exoskeleton for Rehabilitation of the Upper Limb. American Journal of Mechanical Engineering. 2014, 2(7), pp. 299-302. ISSN 2328-4110.