VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: CBRNE Fluids Sampling Subsystem for Mobile Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Gloger Michal

Novák Petr

Krys Václav

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.163
Scopus EID: 2-s2.0-84904291827
WOS a.n.:  
OBD ID: 286086746   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Gloger, M., Novák, P., Krys, V. CBRNE Fluids Sampling Subsystem for Mobile Robot. In Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 555, pp. 163-169. ISBN-13 : 978-3-03835-111-5.