VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Michal Gloger, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 5 publikací odpovídajících výběru:

2017

Články v zahraničních časopisech

Melo, N., Dorea, C., Alsina, P., Aruajo, M., Gloger, M. Ortholeg 2.0 - Design of a Transparent Active Orthosis. IEEE Latin America Transactions. 2017, vol. 15, no. 10, pp. 1869-1874. ISSN 1548-0992.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 0.502 (Q4) 

Hatakenaka, M., Furukawa, J., Teramae, T., Jino, A., Hiramatsu, Y., Hattori, N., Kawano, T., Otomune, H., Fujimoto, H., Yagura, H., Gloger, M., Noda, T., Morimoto, J. Optimizing neurorehabilitation for stroke using an exoskeleton robot. Journal of the Neurological Sciences. 2017, Volume 381, p. 598.  DOI   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gloger, M., Obinata, G., Genda, E., Babjak, J., Pei, Y. Active lower limb orthosis with one degree of freedom for people with paraplegia. In IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. 2017 International Conference on Rehabilitation Robotics, ICORR 2017. QEII CentreLondon. United Kingdom. 17 July 2017 through 20 July 2017. Category numberCFP17CRR-ART. Code 129923.  DOI   Scopus   OBD 

2015

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gloger, M., Alsina, P., Melo, N. Ortholeg 2.0 – A New Design for a Lower Limb Active Orthosis. In 26th 2015 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science. 26tt, IEEE, Nagoya, Japan. pp. 109-114, Nov. 23-25, 2015, pp. ISBN : 978-147996678-3.  DOI   Scopus   OBD 

2014

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gloger, M., Novák, P., Krys, V. CBRNE Fluids Sampling Subsystem for Mobile Robot. In Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 555, pp. 163-169. ISBN-13 : 978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus   OBD