VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Bend Testing on Components Manufactured by Rapid Prototyping Technology in Combination with Other Materials
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials Vol 772
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Marek Jiří

Rok vydání: 2015
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286091096   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Bend Testing on Components Manufactured by Rapid Prototyping Technology in Combination with Other Materials. Applied Mechanics and Materials Vol 772. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 44-49. ISBN-13 : 978-3-03835-502-1.