VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Bend Testing of Parts Made by Rapid Prototyping with Respect to Possible Use in Robotics
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Marek Jiří

Rok vydání: 2015
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286086917   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Bend Testing of Parts Made by Rapid Prototyping with Respect to Possible Use in Robotics. Applied Mechanics and Materials. (2015), vol. 555, pp 541-548. ISSN 1660-9336.