VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal (Scopus)
Autoři:

Gala Matěj

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2016_06_201542
Scopus EID: 2-s2.0-84973473448
WOS a.n.:  
OBD ID: 286091194   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2015]  Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů II (SP2015/152)

Bibliografická citace:

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. MM Science Journal (Scopus). 2016. June 2016, Number 2, pp. 896-899. ISSN 1803-1269.