VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Matěj Gala – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeny celkem 4 publikace odpovídající výběru:

2016

Články v domácích časopisech

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. MM Science Journal (Scopus). 2016. June 2016, Number 2, pp. 896-899. ISSN 1803-1269.  DOI   Scopus   OBD 

2015

Články v zahraničních časopisech

Gala, M., Krys, V., Kot, T. Testing the Accuracy of the Trajectory Ride for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol 772. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 500-505. ISBN-13 : 978-3-03835-502-1.  OBD 

Krys, V., Gala, M., Kot, T., Mostýn, V. Upgrade of the Drives Control for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 282-287.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.  OBD