VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016
Autoři:

Olivka Petr

Mihola Milan

Novák Petr

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-319-47605-6_30
Scopus EID: 2-s2.0-84995877255
WOS a.n.: 000389939300030
OBD ID: 286097574   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [TeleRescuer]  System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002)

Bibliografická citace:

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 371-383.