VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The 3D Laser Range Finder Design for the Navigation and Mapping for the Coal Mine Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016
Autoři:

Olivka Petr

Mihola Milan

Novák Petr

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2016.7501155
Scopus EID: 2-s2.0-84979503428
WOS a.n.: 000389829000100
OBD ID: 286097575   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [TeleRescuer]  System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002)

Bibliografická citace:

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The 3D Laser Range Finder Design for the Navigation and Mapping for the Coal Mine Robot. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 533-538. ISBN 978-146738606-7.