VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Modifications of the Mobile Robotic System Crawler
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series
Autoři:

Suder Jiří

Bobovský Zdenko

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   OBD 
DOI: 10.22223/tr.2016-2/2019
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286094937   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2016]  Modularita v robotice (SP2016/142)

Bibliografická citace:

Suder, J., Bobovský, Z., Krys, V., Kot, T. Modifications of the Mobile Robotic System Crawler. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 2016, vol. LXII, no. 2, pp. 49-59, ISSN 1804-0993.