VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Jiří Suder, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 24 publikací odpovídajících výběru:

2023

Články v zahraničních časopisech

Suder, J., Mlotek, J., Panec, A., Fojtík, F. Design of Printing Parameter Settings Methodology for FFF Printing of Waterproof Samples from a Flexible Material. Acta Mechanica Slovaca. 2023. 27(1). pp. 58-64.  DOI   OBD 

Krejčí, J., Babiuch, M., Babjak, J., Suder, J., Wierbica, R. Implementation of an Embedded System into the Internet of Robotic Things. Micromachines. 2023. 14(1), 113.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.523 (Q2) 

Oščádal, P., Kot, T., Spurný, T., Suder, J., Vocetka, M., Dobeš, L., Bobovský, Z. Camera Arrangement Optimization for Workspace Monitoring in Human–Robot Collaboration. Sensors. 2023. 23(1), 295.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mlotek, J., Suder, J., Vocetka, M., Bobovský, Z., Krys, V. The Effect of Deformation on Robot Shape-Changing Link. In Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2023. Mechanisms and Machine Science. vol 135. Cham : Springer, 2023. ISBN 978-3-031-32605-9.  DOI   Scopus   OBD 

2022

Články v domácích časopisech

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J., Boleslavský, A. Automation of Partial Tasks in the Design of Robotic Arms. MM Science Journal. 2022, issue March, pp. 5513-5521. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Oščádal, P., Spurný, T., Kot, T., Grushko, S., Suder, J., Heczko, D., Novák, P., Bobovský, Z. Distributed Camera Subsystem for Obstacle Detection. Sensors. 2022, 22(12), 4588.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Huczala, D., Kot, T., Mlotek, J., Suder, J., Pfurner, M. An Automated Conversion Between Selected Robot Kinematic Representations. In 10th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA, Luxembourg). 2022. ISBN 978-1-6654-9048-1.  DOI   Scopus   WoS 

Mlotek, J., Bobovský, Z., Suder, J., Oščádal, P., Vocetka, M., Krys, V. Shape-Changing Manipulator Possibilities and the Effect of the Deformable Segment on the Size of the Working Area. In Mechanisms and Machine Science. 2022. pp. 272-280. ISBN 9783031048692. ISSN 2211-1098. e-ISSN 2211-1099.  DOI   Scopus 

2021

Články v domácích časopisech

Grushko, S., Vysocký, A., Suder, J., Glogar, L., Bobovský, Z. Improving Human Awareness During Collaboration With Robot: Review. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5475-5480. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   OBD 

Suder, J., Kot, T., Panec, A., Vocetka, M. Analysis of Increasing the Friction Force of the Robot Jaws by Adding 3D Printed Flexible Inserts. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5322-5326. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J. Design of Algorithms for Automatic Selection of Drive Units for Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue June, pp. 4362-4370. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Zeman, Z., Šafář, M. Experimental Analysis of Temperature Resistance of 3D Printed PLA Components. MM Science Journal. 2021, issue March, pp. 4322-4327. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Vocetka, M., Bobovský, Z., Babjak, J., Suder, J., Grushko, S., Mlotek, J., Krys, V., Hagara, M. Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation. Applied sciences. 2021.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Oščádal, P., Zeman, Z. Structural Optimization Method of a FinRay Finger for the Best Wrapping of Object. Applied sciences. 2021. 11(9), 3858.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Disertační práce

Suder, J. Využití 3D tisku v konstrukci robotů : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 110 stran.

2020

Články v domácích časopisech

Suder, J., Vocetka, M., Kot, T., Fojtík, F., Fusek, M. Testing of Glued Joints on Plastic Parts Manufactured Using FFF Technology. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60 no. 6.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Suder, J., Bobovský, Z., Zeman, Z., Mlotek, J., Vocetka, M. The Influence of Annealing Temperature on Tensile Strength of Polylactic Acid. MM Science Journal. 2020, issue November, pp. 4132-4137.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Vocetka, M., Suder, J., Huczala, D. The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60, issue 2, pp. 151-157. ISSN 1210-2709.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Suder, J., Machalla, V., Šafář, M., Heczko, D., Zeman, Z. Influence of Annealing Time on Tensile Strength and Change of Dimensions of PLA Samples Produced by Fused Filament Fabrication. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 476-482. ISBN 978-80-248-4451-0.  Scopus   OBD 

Machalla, V., Suder, J., Fojtík, F., Zeman, Z. Testing of Glued Joints on 3D Printed Flexible Materials Made by FFF Technology. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 302-307. ISBN 978-80-248-4451-0.  Scopus   OBD 

2018

Články v domácích časopisech

Suder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Machalla, V., Frydrýšek, K., Mostýn, V., Suder, J. Evaluation of tensile test for specific polymer. In Applied Mechanics 2018. Myslovice : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 81-86. 978-80-261-0766-8.

2017

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Bobovský, Z., Krys, V., Lipina, J., Suder, J. Semi-autonomous Robotic System for Reconnaissance. In In INES 2017. 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems. October 20-23, 2017. Larnaca, Cyprus.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2016

Články v domácích časopisech

Suder, J., Bobovský, Z., Krys, V., Kot, T. Modifications of the Mobile Robotic System Crawler. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 2016, vol. LXII, no. 2, pp. 49-59, ISSN 1804-0993.  DOI   OBD