VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Gripper with Precisely Adjustable Gripping Force
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017
Autoři:

Kot Tomáš

Mihola Milan

Babjak Ján

Novák Petr

Rok vydání: 2017
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970462
Scopus EID: 2-s2.0-85027565761
WOS a.n.: 000426954400103
OBD ID: 286099737   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [VOP]  VOP CZ (HS3541602)

Bibliografická citace:

Kot, T., Mihola, M., Babjak, J., Novák, P. Gripper with Precisely Adjustable Gripping Force. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. 2017. pp. 555-559. ISBN 978-1-5090-4862-5.