VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Semi-autonomous Robotic System for Reconnaissance
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: In INES 2017. 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems
Autoři:

Pastor Robert

Bobovský Zdenko

Krys Václav

Lipina Jan

Suder Jiří

Rok vydání: 2017
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/INES.2017.8118540
Scopus EID: 2-s2.0-85043515328
WOS a.n.: 000418333800020
OBD ID: 286098421   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2017]  Výzkum a vývoj robotických systémů (SP2017/143)

Bibliografická citace:

Pastor, R., Bobovský, Z., Krys, V., Lipina, J., Suder, J. Semi-autonomous Robotic System for Reconnaissance. In In INES 2017. 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems. October 20-23, 2017. Larnaca, Cyprus.