VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Ortholeg 2.0 - Design of a Transparent Active Orthosis
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: IEEE Latin America Transactions
Autoři:

Melo N. B.

Dorea C. E.

Alsina P. J.

Aruajo M. V.

Gloger Michal

Rok vydání: 2017
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/TLA.2017.8071229
Scopus EID: 2-s2.0-85032645296
WOS a.n.: 000413336000009
OBD ID: 286099760   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q4  IF = 0.502 
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Melo, N., Dorea, C., Alsina, P., Aruajo, M., Gloger, M. Ortholeg 2.0 - Design of a Transparent Active Orthosis. IEEE Latin America Transactions. 2017, vol. 15, no. 10, pp. 1869-1874. ISSN 1548-0992.