VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Roboty a robotizované výrobní technologie
Druh publikace: Monografie
Autoři:

Kolíbal Z.

Blecha P.

Knoflíček R.

Singule V.

Karník Ladislav

Blecha R.

Bradáč F.

Pavlík J.

Kuleba T.

Pochylý A.

Rok vydání: 2016
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Kolíbal, Z., Blecha, P., Knoflíček, R., Singule, V., Karník, L., Blecha, R., Bradáč, F., Pavlík, J., Kuleba, T., Pochylý, A. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Vutium, 2016. 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.