VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Ladislav Karník, CSc. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 149 publikací odpovídajících výběru:

2018

Články v domácích časopisech

Pastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Karník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Vavra, P., Karník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., El-gendi, A., Czudek, S. Advancement in Liver Laparoscopic Resection – Development of a New Surgical Device. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2018, vol. 51, issue 4. ISSN 0100-0879. e-ISSN 1678-8451.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 1.492 (Q3) 

2016

Monografie

Kolíbal, Z., Blecha, P., Knoflíček, R., Singule, V., Karník, L., Blecha, R., Bradáč, F., Pavlík, J., Kuleba, T., Pochylý, A. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Vutium, 2016. 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.

Články v zahraničních časopisech

Vavra, P., Karník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Prochazka, V., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., Czudek, S. Adjustable Laparoscopic Surgical Device. Surgical Innovation. 2016, vol. 23, issue 6, pp. 644-645. ISSN 1553-3350. e-ISSN 1553-3351.  DOI   Scopus   WoS   Impact 1.909 (Q3) 

2013

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 282, pp. 80-89. ISSN 1662-7482  OBD 

2012

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Monitorovací rameno pro mobilní roboty. Strojárstvo. 2012, č. 12, s. 92-94. ISSN 1335-2938.  OBD 

2011

Monografie

Smrček, J., Karník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4.

Smrček, J., Karník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7.

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Modulární pásový robot ARES. STROJÁRSTVO. 2011, roč. XV, č. 11/2011, s. 106-107. ISSN 1335-2938.  OBD 

2010

Učebnice, skripta

Karník, L. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 133 s. ISBN 978-80-248-2318-8.

Články v domácích časopisech

Karník, L., Studénka, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty s Weinsteinovými koly. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 7-8/2010, s. 50-51.  OBD 

Karník, L. The Prototype of Modular Robots for Manipulation Task, Monitoring and 3d Metrical Data Capturing. Metalurgia. 2010, vol. 49, no. 2, pp. 315-319. ISSN 0543-5846.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Karník, L., Studénka, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.  OBD 

Karník, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.  OBD 

2009

Články v domácích časopisech

Krys, V., Karník, L. CENTRUM ROBOTIKY. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 8. ISSN 1213-8916.  OBD 

Karník, L. Pořizování 3D metrických dat kolovými servisními roboty. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 6, s. 371-373. ISSN 0005-125X.  OBD 

Karník, L. Setkání absolventů Katedry robototechniky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 4, s. 10. ISSN 1213-8916.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Mobilní roboty pro odběr vzorků. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Pásová lokomoční ústrojí pro větší zatížení. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 12, s. xx-xx. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Studénka, M. Practical Usage of Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 83-86. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L., Studénka, M. The Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 87-92. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Zásobníky na odebrané vzorky. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 5, s. 94-95. ISSN 1335-2938.  OBD 

2008

Učebnice, skripta

Smrček, J., Karník, L. Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia. 1. vyd. Košice : Edícia ved. a odb. literatúry SjF TU, 2008. 534 s. ISBN 80-7165-713-2.

Články v domácích časopisech

Karník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. 3D data capturing service robot protoype. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1. s. 119-127. ISSN 1210-0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Jízdní vlastnosti mobilních robotů v závislosti na způsobu zavěšení kol. AUTOMOTIVE REVUE trendy v automobilovom priemysle. 2008, roč. I, č. 1, s. 119-121. ISBN 978-80-969789-4-6.

Karník, L. Létající servisní roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 10, s. 130-131. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 1, s. 46-47. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty se speciálními koly. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 12, s. 50-51. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Monitorování pod vodou servisními roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 6, s. 82-83. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Náhrady horních končetin. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 11. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Prototypy mobilních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 2, s. 62-63. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robotika v zemědělství. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 3, s. 65. ISSN 1335-2938.

Karník, L. Servisní roboty pro označování objektů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 7-8, s. 54-55. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Stankovič, J. Zkoumání objektů pomocí servisních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 9, s. 158-159. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Stankovič, J., Vala, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. Monitoring and 3D metric data capturing robot. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 321-328. ISSN 1335-2392.

2007

Učebnice, skripta

Karník, L. Biorobotika. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 978-80-248-1646-3.

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Aplikace víceprstých efektorů u mobilních servisních robotů. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 2, s. 54-55. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Čtyřkolový servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 7-8, s. 66-67. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Manipulační nástavby s umělými svaly v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 3, s. 42-43. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robotika v oblasti stavebnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 6, s. 76-77. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robotika v oblasti zdravotnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 4, s. 66-67. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Speciální efektory v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 12, s. 54-55. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Využití mobilních robotů se šesti a vícekolovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 1, s. 50-51. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Využití servisních robotů pro úklidové činnosti. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 11, s. 98-99. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Stankovič, J., Karník, L., Vala, D., Fialík, O. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. In Embedded Systems & Microsoft Technologies : Student Research Papers. Ostrava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB–TU Ostrava, 2007. pp. 32-38. ISBN 978-80-248-1650-0.  OBD 

2006

Učebnice, skripta

Karník, L. Periferní zařízení RTP. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 132 s. ISBN 80-248-1221-5.

Články v domácích časopisech

Karník, L. Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat. AUTOMA. 2006, roč. 12, č. 11, s. 48–50. ISSN 1210-9592.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Modeling and simulation of the wheel chassis. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 193-198. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2006, roč. X, č. 3, s. 52-53. ISSN 1335-2938.  OBD 

Kumičáková, D., Karník, L. Robot hands – the different approaches to the design solution. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 281-288. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Simulation and analysis of the service robots. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 199-204. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Karník, L. Neprůmyslové vlastnictví: Autorské právo. In Řízení vědy výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s. 151-154. ISBN 80-7368-200-1.  OBD 

2005

Články v domácích časopisech

Karník, L. Mobilní roboty pro manipulační úlohy ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2005, roč. 50, č. 6, s. 192-194. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. Monitorování a získávání 3D metrických dat mobilními roboty. Technik. 2005, roč. XIII, č. 7, s. 7. ISSN 1210-616X.  OBD 

Karník, L. The model of extension of service robot for monitoring and obtained metrical 3D information. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 123-126. ISSN 1210-0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Analýza 3D modelů kolových podvozků mobilních robotů ve fázi navrhování. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 11, s. 62-63. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 6, s. 84-84. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty určené pro práci pod vodou. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 10, s. 57-57. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Využívání servisních robotických systémů pro manipulaci s objekty. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 12, s. 44-45. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Karník, L., Turoň, M. Analysis of body model for detection 3D metric data in MSC/ADAMS system. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 35-38. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Turoň, M., Mostýn, V., Karník, L. Data transfer between Pro/ENGINEER and MSC/ADAMS. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 137-140. ISBN 80-248-0905-2.

Karník, L. Obtaining the 3D metrical information with the mobile robot. In Proceedings of the 4th DAAAM International Conference Advanced Technologies for Developing Countries. Slavonski Brod : Mechanical Engineering Fakulty in Slavonski Brod, 2005. s. 537-542. ISBN 953-6048-29-9. ISBN 3-901509-49-6.  OBD 

Karník, L. Selection of wheel chassis for mobile robots in course of production processes automation. In 6th International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Romania. 2005. pp. 329-334. ISSN 1224-3264. ISBN 973-87237-1-X.  OBD 

2004

Monografie

Karník, L. Analýza a syntéza lokomočních ústrojí mobilních robotů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 150 s. ISBN 80-248-0752-1.

Učebnice, skripta

Karník, L. Servisní roboty. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.

Články v domácích časopisech

Konečný, Z., Karník, L. Další úspěch Katedry robototechniky. Akademik. 2004, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISBN 80-248-0514-6.  OBD 

Karník, L. Konstrukce manipulačních nástaveb servisních robotů pro obsluhu pacientů. Jemná mechanika a optika. 2004, roč. 49, č. 2, s. 59-62. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. Kráčející roboty. Technik. 2004, roč. XI, č. 1-2, s. 8-11. ISSN 1210-616X.  OBD 

Karník, L. Monitorování servisními roboty. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 5, s. 18-20. ISSN 1210-9592.  OBD 

Karník, L., Buzek, V. The joint manipulation mechanism for mobile service robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 83-86. ISSN 1210-0471.  OBD 

Karník, L. The model of manipulation mechanism for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 77-82. ISSN 1210-0471.  OBD 

Karník, L. Využití umělých svalů v servisní robotice. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-9592.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Létající roboty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 4, s. 47-47. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty určené pro transport a manipulaci s předměty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 10, s. 49. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Využití servisních robotů pro monitoring. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 11, s. 20. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Buzek, V., Karník, L. Servisní robot pro inspekci potrubí. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 17/4. ISBN 80-248-0645-2.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Karník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V., Karník, L., Tvarůžka, A. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 332-337. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots for manipulation task in urban environment. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 264-269. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

Karník, L., Mostýn, V., Novák, P. The service robotics mechanism with manipulation body. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 268-271. ISBN 80-7204-341-2.  OBD 

Karník, L., Turoň, M. Use the manipulation body with artificial muscles in service robots. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 270-275. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

Karník, L. Usage possibilities of mobile robots with manipulation body in course of production processes automatization. In The International Meeting Of The Carpathian Region Specialists In The Field Of Gears, 5th Edition, Baia Mare, Romania. 2004. pp. 149-154. ISSN 1224-3264.  OBD 

2003

Články v domácích časopisech

Karník, L. Antropomorfní chapadla pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2003, roč. 9, č. 11, s. 50-52. ISSN 1210-9592.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty s manipulační nástavbou. Technik. 2003, roč. X, č. 5, s. 9-12. ISSN 1210-616X.  OBD 

Mostýn, V., Konečný, Z., Karník, L. Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 97-100. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L. Návrh pásového robotu. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 4, s. 39-43. ISSN 0862-996X.  OBD 

Karník, L. The Model of Belt Chassis for Practical Instruction in Laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 79-84. ISSN 1210 – 0471.  OBD 

Buzek, V., Karník, L. Use of Design Model Four-Wheel Chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 17-22. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Antropomorfní chapadla. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 6, s. 48-49. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Antropomorfní chapadla 2. časť. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 7-8, s. 40-41. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Manipulační nástavby u servisních robotů. Strojárstvo. roč. VII, č. 3, s. 29. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J., Karník, L. Modelování interakce mezi řídícím, pohonným a mechanickým subsystémem ramene průmyslového robotu. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4, p. 85-90. ISSN 1335-2393.  OBD 

Skařupa, J., Karník, L., Mostýn, V. Robot asistent – nový prvek servisní robotiky. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 3, s. 121-128. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Karník, L., Buzek, V. Lokomoční ústrojí servisních robotů pro indoor aplikace. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/34–II/36. ISBN 80-01-02815-1.  OBD 

Karník, L., Turoň, M. Manipulační nástavba s umělými svaly. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 12. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Karník, L. Možnosti využití manipulační nástavby pro praktickou výuku v laboratoři. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 13. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Buzek, V., Karník, L. Servisní mobilní robot pro obslužné aplikace. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 7. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

2002

Články v domácích časopisech

Karník, L. Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 318-320. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. Lokomoční ústrojí mobilních robotů pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 7, s. 10-11. ISSN 1210-9592.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty slouží k monitorování. Technik. 2002, roč. X, č. 11, s. 16-18. ISSN 1210-616X.  OBD 

Karník, L. Monitoring s využitím servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 316-318. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty pro prostředí indoor. Technik. 2002, roč. X, č. 8, s. 14-16. ISSN 1210-616X.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J. Servisní roboty využívané pro aplikace čištění a údržby v oblasti zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 309-312. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L., Buzek, V. The specifications and analysis of working environment for designed model of four-wheel chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.  OBD 

Marcinčin, J., Paško, J., Karník, L. Výhody aplikácie počítačových grafických systémov v zdravotníctve. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 304-306. ISSN 0447-6441.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Possibility use of mobile robots in manufacturing. Výrobné Inžinierstvo. 2002, roč. 1, č. 2-3, pp. 26-28. ISSN 1335-7972-XX.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty na kolovém podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty na šestikolovém a speciálním podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 11, s. 44-45. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy s pásovým podvozkem. Acta Mechanica Slovaca. 2002, vol. 6, no. 4, pp. 79-84. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Karník, L. The mobile robots on belt chassis for monitoring activities. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 175-178. ISBN 80-7099-826-1.

Karník, L., Buzek, V. The model of four-wheel chassis. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 179-182. ISBN 80-7099-826-1.  OBD 

Karník, L. Use of mobile robots at automatization industrial process. In V. Medzinárodná konferencia: Nové smery vo výrobných technológiách 2002, Prešov. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2002. s. 317-321. ISBN 80-70099-828-8.  OBD 

2001

Články v domácích časopisech

Karník, L., Buzek, V. Analyse of translation modules of mobile service robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Karník, L. Application of service robots in building. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Karník, L. Obslužná robotická zařízení ve zdravotnictví využívající antropomorfní chapadla. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 10, s. 335-337. ISSN 0447-6441.

Karník, L. Transportní a rehabilitační robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 1, s. 26-28. ISSN 0447-6441.

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Chassis of service robots with exploitation for destruction, renewal and diagnostics buildings. Transactions of the Universities of Košice. 2001, č. 1, s. 7-12. ISSN 1335-2334.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Karník, L. Application of service robots for renewal and diagnostics buildings. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 117-124. ISSN 1212-5709.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Karník, L., Konečný, Z. Special of translation modules of mobile service robots. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 63-68. ISBN 80-7099-749-4.

Konečný, Z., Karník, L. The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 75-78. ISBN 80-7099-749-4.

Karník, L. The possibility of using artificial muscles from SMA material in anthropomorphic grippers for service robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 16-19. ISBN 80-7078-901-8.

Karník, L. The possible use of sma artificial muscles in service robots. In Mechatronics robotics and biomechanics. Třešť, 2001. s. 149-154. ISSN 80-7204-207-6.

2000

Monografie

Karník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. Mobilní roboty. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.

Učebnice, skripta

Karník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 66 s. ISBN 80-7078-739-2.

Články v domácích časopisech

Karník, L. Mobilní robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2000, roč. 45, č. 6, s. 178-180. ISSN 0447-6441.  OBD 

Skařupa, J., Karník, L. Rozvoj katedry robototechniky. Informátor. srpen 2000, s. 12.  OBD 

Karník, L. Use of mobile robots for liquidation and renewal buildings. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Karník, L., Marcinčin, J., Paško, J. Mobilné robotické zariadenia vo výrobe. In III. Medzinárodná konferencia Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky, Prešov. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 153-156. ISBN 80-7099-618-8.  OBD 

Karník, L. Model of walking robot with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 20.1-20.3. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Karník, L. Možnosti uplatnění biorobotických kloubových ramen s antropomorfním chapadlem v nestrojírenských oblastech. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 531-534. ISBN 80-7099-524-6.  OBD 

Karník, L. Možnosti uplatnění umělých svalů u mobilních robotů. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 535-536. ISBN 80-7099-524-6.  OBD 

Karník, L. SMA jako umělý sval v biorobotických mechanismech. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 119-122. ISBN 80-7078-745-7.

Karník, L. The model of anthropomorphic gripper with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 21.1-21.3. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

1999

Monografie

Karník, L., Marcinčin, J. Biorobotická zařízení. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-902746-0-9.

Články v domácích časopisech

Karník, L. Možnosti uplatnění biorobotických mechanismů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 1999, roč. 44, č. 11-12, s. 370-372. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. The model of anthropomorphic gripper for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 133-137. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.  OBD 

Karník, L. The possibility of using biorobotic join arms in health area. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 127-132. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Karník, L., Marcinčin, J. Mobilné robotické zariadenia. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 153-156. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Marcinčin, J., Palko, A., Petruška, P., Karník, L. Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 145-148. ISBN 80-7099-456-8.  OBD 

Marcinčin, J., Karník, L. Perspektívy rozvoja komplexných podnikových informačných systémov. In Informatika a algoritmy\'99. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 20-23. ISBN 80-88941-05-9.  OBD 

Karník, L., Marcinčin, J., Havrila, M., Hricová, R. Tendencie v aplikovaní biorobotických zariadení v zdravotníctve. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 161-164. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Karník, L., Marcinčin, J. Tendencie v oblasti automatizovaného riadenia NC techniky prostredníctvom CAM systémov. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 368-370. ISBN 80-7099-423-1.  OBD 

Karník, L. The possible use of artificial muscled in biorobotic mechanism. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 109-114. ISBN 80-7099-453-3.  OBD