VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Adjustable Laparoscopic Surgical Device
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Surgical Innovation
Autoři:

Vavra P.

Karník Ladislav

Skrobankova M.

Jurcikova J.

Prochazka V.

Ihnat P.

Zonca P.

Peteja M.

Czudek S.

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1177/1553350616664073
Scopus EID: 2-s2.0-84994571192
WOS a.n.: 000387543200015
OBD ID:  
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 1.909 
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Vavra, P., Karník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Prochazka, V., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., Czudek, S. Adjustable Laparoscopic Surgical Device. Surgical Innovation. 2016, vol. 23, issue 6, pp. 644-645. ISSN 1553-3350. e-ISSN 1553-3351.