VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Advancement in Liver Laparoscopic Resection – Development of a New Surgical Device
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Brazilian Journal of Medical and Biological Research
Autoři:

Vavra P.

Karník Ladislav

Skrobankova M.

Jurcikova J.

Ihnat P.

Zonca P.

Peteja M.

El-gendi A.

Czudek S.

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1590/1414-431x20176062
Scopus EID: 2-s2.0-85043273535
WOS a.n.: 000426392900001
OBD ID: 286103361   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 1.492 
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Vavra, P., Karník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., El-gendi, A., Czudek, S. Advancement in Liver Laparoscopic Resection – Development of a New Surgical Device. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2018, vol. 51, issue 4. ISSN 0100-0879. e-ISSN 1678-8451.