VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Storage Kind Recognition of Truck's Timber Load
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC)
Autoři:

Sikora Jan

Fojtík David

Czebe Jiří

Mihola Milan

Rok vydání: 2019
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2019.8766049
Scopus EID: 2-s2.0-85069868416
WOS a.n.: 000490570500031
OBD ID: 286104400   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2019]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace (SP2019/69)

Bibliografická citace:

Sikora, J., Fojtík, D., Czebe, J., Mihola, M. Storage Kind Recognition of Truck's Timber Load. In Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.