VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Methodology of Arm Design for Mobile Robot Manipulator Using Topological Optimization
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Paška Zbyněk

Rojíček Jaroslav

Ferfecki Petr

Fusek Martin

Heczko Dominik

Krys Václav

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2020_06_2020008
Scopus EID: 2-s2.0-85086270310
WOS a.n.: 000544190600009
OBD ID: 286107646   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Paška, Z., Rojíček, J., Ferfecki, P., Fusek, M., Heczko, D., Krys, V. Methodology of Arm Design for Mobile Robot Manipulator Using Topological Optimization. MM Science Journal. 2020, vol. 2020, issue June, pp. 3918-3925. ISSN 1803-3126.