VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Dominik Heczko – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 12 publikací odpovídajících výběru:

2023

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Vocetka, M., Heczko, D., Babjak, J., Bobovský, Z., Krys, V., Ružarovský, R., Bočák, R. UR10e Robot Drift Compensation for Precision Measurement Applications. In Mechanisms and Machine Science. 2023. 32nd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2023. pp. 281-288. ISBN 9783031326059. ISSN 2211-1098.  DOI   Scopus   OBD 

2022

Články v zahraničních časopisech

Oščádal, P., Spurný, T., Kot, T., Grushko, S., Suder, J., Heczko, D., Novák, P., Bobovský, Z. Distributed Camera Subsystem for Obstacle Detection. Sensors. 2022, 22(12), 4588.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Boleslavský, A., Krys, V., Bém, J., Virgala, I., Bobovský, Z. Finding the Optimal Pose of 2D LLT Sensors to Improve Object Pose Estimation. Sensors. 2022, 22(4), 1536. ISSN 1424-8220.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Disertační práce

Heczko, D. Zvyšování přesnosti pozice a orientace objektů při jejich umisťování manipulátorem : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2022. 98 stran.

2021

Články v zahraničních časopisech

Grushko, S., Vysocký, A., Heczko, D., Bobovský, Z. Intuitive Spatial Tactile Feedback for Better Awareness about Robot Trajectory during Human-Robot Collaboration. Sensors. 2021, 21(17), 5748.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.567 (Q2) 

Kot, T., Bobovský, Z., Heczko, D., Vysocký, A., Virgala, I., Prada, E. Using Virtual Scanning to Find Optimal Configuration of a 3D Scanner Turntable for Scanning of Mechanical Parts. Sensors. 2021, 21(16), 5343.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Huczala, D., Semjon, J., Bobovský, Z. Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor. Sensors. 2021. 21(8), 2890.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Heczko, D., Oščádal, P., Mostýn, V. Initial Estimation of Kinematic Structure of a Robotic Manipulator as an Input for Its Synthesis. Applied sciences. 2021. 11(8), 3548.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

2020

Články v domácích časopisech

Paška, Z., Rojíček, J., Ferfecki, P., Fusek, M., Heczko, D., Krys, V. Methodology of Arm Design for Mobile Robot Manipulator Using Topological Optimization. MM Science Journal. 2020, vol. 2020, issue June, pp. 3918-3925. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Oščádal, P., Heczko, D., Vysocký, A., Mlotek, J., Novák, P., Virgala, I., Sukop, M., Bobovský, Z. Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy. Sensors. 2020. 20(17), 4825.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Suder, J., Machalla, V., Šafář, M., Heczko, D., Zeman, Z. Influence of Annealing Time on Tensile Strength and Change of Dimensions of PLA Samples Produced by Fused Filament Fabrication. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 476-482. ISBN 978-80-248-4451-0.  Scopus   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Huczala, D., Vysocký, A., Oščádal, P., Mlotek, J., Heczko, D., Zeman, Z., Široký, P. Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks. In Lecture Notes in Computer Science. 2020. pp. 203-215. ISBN 9783030438890. ISSN 0302-2974.  DOI   Scopus   WoS   OBD