VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Vysocký Aleš

Grushko Stefan

Oščádal Petr

Kot Tomáš

Babjak Ján

Jánoš Rudolf

Sukop Marek

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s20154088
Scopus EID: 2-s2.0-85088316527
WOS a.n.: 000559515200001
OBD ID: 286107105   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.275 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Grushko, S., Oščádal, P., Kot, T., Babjak, J., Jánoš, R., Sukop, M., Bobovský, Z. Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor. Sensors. 2020, 20, 4088.