VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Stefan Grushko, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 15 publikací odpovídajících výběru:

2023

Články v zahraničních časopisech

Vysocký, A., Poštulka, T., Chlebek, J., Kot, T., Maslowski, J., Grushko, S. Hand Gesture Interface for Robot Path Definition in Collaborative Applications: Implementation and Comparative Study. Sensors. 2023, 23(9), 4219.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

2022

Články v zahraničních časopisech

Vysocký, A., Grushko, S., Spurný, T., Pastor, R., Kot, T. Generating Synthetic Depth Image Dataset for Industrial Applications of Hand Localization. IEEE Access. 2022, vol. 10, pp. 99734-99744. ISSN 2169-3536.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.476 (Q2) 

Oščádal, P., Spurný, T., Kot, T., Grushko, S., Suder, J., Heczko, D., Novák, P., Bobovský, Z. Distributed Camera Subsystem for Obstacle Detection. Sensors. 2022, 22(12), 4588.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Vysocký, A., Grushko, S., Pastor, R., Novák, P. Simulation Environment for Neural Network Dataset Generation. In International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS). 2022. ISBN 978-3-030-98260-7.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2021

Články v domácích časopisech

Grushko, S., Vysocký, A., Suder, J., Glogar, L., Bobovský, Z. Improving Human Awareness During Collaboration With Robot: Review. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5475-5480. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Vocetka, M., Bobovský, Z., Babjak, J., Suder, J., Grushko, S., Mlotek, J., Krys, V., Hagara, M. Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation. Applied sciences. 2021.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Grushko, S., Vysocký, A., Heczko, D., Bobovský, Z. Intuitive Spatial Tactile Feedback for Better Awareness about Robot Trajectory during Human-Robot Collaboration. Sensors. 2021, 21(17), 5748.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.567 (Q2) 

Grushko, S., Vysocký, A., Oščádal, P., Vocetka, M., Novák, P., Bobovský, Z. Improved Mutual Understanding for Human-Robot Collaboration: Combining Human-Aware Motion Planning with Haptic Feedback Devices for Communicating Planned Trajectory. Sensors. 2021, vol. 21, issue 11, 3673.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Pastor, R., Bobovský, Z., Huczala, D., Grushko, S. Genetic Optimization of a Manipulator: Comparison between Straight, Rounded, and Curved Mechanism Links. Applied sciences. 2021. 11(6), 2471.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Disertační práce

Grushko, S. Motion planning for manipulator in dynamic environment using RGB-D sensor : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 105 stran.

2020

Články v domácích časopisech

Jha, V., Grushko, S., Mlotek, J., Kot, T., Krys, V., Oščádal, P., Bobovský, Z. A Depth Image Quality Benchmark of Three Popular Low-Cost Depth Cameras. MM Science Journal. 2020, issue December, pp. 4194-4200.  DOI   WoS   OBD 

Grushko, S., Vysocký, A., Jha, V., Pastor, R., Bobovský, Z., Prada, E., Miková, L. Tuning Perception and Motion Planning Parameters for Moveit! Framework. MM Science Journal. 2020, issue November, pp. 4154-4163.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Grushko, S., Spurný, T., Černý, M. Control Methods for Transradial Prostheses Based on Remnant Muscle Activity and Its Relationship with Proprioceptive Feedback. Sensors. 2020, vol. 20, issue 17. e-ISSN 1424-4822.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Vysocký, A., Grushko, S., Oščádal, P., Kot, T., Babjak, J., Jánoš, R., Sukop, M., Bobovský, Z. Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor. Sensors. 2020, 20, 4088.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

2016

Články v domácích časopisech

Grushko, S., Bobovský, Z. Teleoperated Humanoid Robot. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 2016, vol. LXII, no. 2, pp. 21-28, ISSN 1804-0993.  DOI   OBD