VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Oščádal Petr

Heczko Dominik

Vysocký Aleš

Mlotek Jakub

Novák Petr

Virgala Ivan

Sukop Marek

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s20174825
Scopus EID: 2-s2.0-85089830755
WOS a.n.: 000569736900001
OBD ID: 286107267   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.275 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Oščádal, P., Heczko, D., Vysocký, A., Mlotek, J., Novák, P., Virgala, I., Sukop, M., Bobovský, Z. Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy. Sensors. 2020. 20(17), 4825.