VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Control Methods for Transradial Prostheses Based on Remnant Muscle Activity and Its Relationship with Proprioceptive Feedback
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Grushko Stefan

Spurný Tomáš

Černý Martin

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s20174883
Scopus EID: 2-s2.0-85090180712
WOS a.n.: 000569733000001
OBD ID: 286107421   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.275 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

Bibliografická citace:

Grushko, S., Spurný, T., Černý, M. Control Methods for Transradial Prostheses Based on Remnant Muscle Activity and Its Relationship with Proprioceptive Feedback. Sensors. 2020, vol. 20, issue 17. e-ISSN 1424-4822.