VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Camera-Based Method for Identification of the Layout of a Robotic Workcell
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Huczala Daniel

Oščádal Petr

Spurný Tomáš

Vysocký Aleš

Vocetka Michal

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app10217679
Scopus EID: 2-s2.0-85095939595
WOS a.n.: 000588912400001
OBD ID: 286107748   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Huczala, D., Oščádal, P., Spurný, T., Vysocký, A., Vocetka, M., Bobovský, Z. Camera-Based Method for Identification of the Layout of a Robotic Workcell. Applied sciences. 2020, 10(21).