VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Daniel Huczala, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 11 publikací odpovídajících výběru:

2022

Články v zahraničních časopisech

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Krys, V., Bobovský, Z. Multirepresentations and Multiconstraints Approach to the Numerical Synthesis of Serial Kinematic Structures of Manipulators. IEEE Access. 2022, vol. 10, pp. 68937-68951.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.476 (Q2) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Huczala, D., Kot, T., Mlotek, J., Suder, J., Pfurner, M. An Automated Conversion Between Selected Robot Kinematic Representations. In 10th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA, Luxembourg). 2022. ISBN 978-1-6654-9048-1.  DOI   Scopus   WoS 

Disertační práce

Huczala, D. The Synthesis of Kinematic Structure of Robotic Manipulators : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2022. 93 stran.

2021

Články v zahraničních časopisech

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Huczala, D., Semjon, J., Bobovský, Z. Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor. Sensors. 2021. 21(8), 2890.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Heczko, D., Oščádal, P., Mostýn, V. Initial Estimation of Kinematic Structure of a Robotic Manipulator as an Input for Its Synthesis. Applied sciences. 2021. 11(8), 3548.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Pastor, R., Bobovský, Z., Huczala, D., Grushko, S. Genetic Optimization of a Manipulator: Comparison between Straight, Rounded, and Curved Mechanism Links. Applied sciences. 2021. 11(6), 2471.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

2020

Články v domácích časopisech

Vocetka, M., Suder, J., Huczala, D. The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60, issue 2, pp. 151-157. ISSN 1210-2709.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mostýn, V., Huczala, D., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Dimensional optimization of the robotic arm to reduce energy consumption. MM Science Journal. 2020, issue March, pp. 3745-3753. ISSN 1803-3126. e-ISSN 1805-5047.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Oščádal, P., Huczala, D., Bém, J., Krys, V., Bobovský, Z. Smart Building Surveillance System as Shared Sensory System for Localization of AGVs. Applied sciences. 2020. 10(23).  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Huczala, D., Oščádal, P., Spurný, T., Vysocký, A., Vocetka, M., Bobovský, Z. Camera-Based Method for Identification of the Layout of a Robotic Workcell. Applied sciences. 2020, 10(21).  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Huczala, D., Vysocký, A., Oščádal, P., Mlotek, J., Heczko, D., Zeman, Z., Široký, P. Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks. In Lecture Notes in Computer Science. 2020. pp. 203-215. ISBN 9783030438890. ISSN 0302-2974.  DOI   Scopus   WoS   OBD