VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: A Depth Image Quality Benchmark of Three Popular Low-Cost Depth Cameras
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Jha Vyomkesh Kumar

Grushko Stefan

Mlotek Jakub

Kot Tomáš

Krys Václav

Oščádal Petr

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2020_12_2020057
Scopus EID:  
WOS a.n.: 000600414800004
OBD ID: 286107817   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Jha, V., Grushko, S., Mlotek, J., Kot, T., Krys, V., Oščádal, P., Bobovský, Z. A Depth Image Quality Benchmark of Three Popular Low-Cost Depth Cameras. MM Science Journal. 2020, issue December, pp. 4194-4200.