VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Improved Mutual Understanding for Human-Robot Collaboration: Combining Human-Aware Motion Planning with Haptic Feedback Devices for Communicating Planned Trajectory
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Grushko Stefan

Vysocký Aleš

Oščádal Petr

Vocetka Michal

Novák Petr

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s21113673
Scopus EID: 2-s2.0-85106443967
WOS a.n.: 000660660400001
OBD ID: 286109559   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.275 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliografická citace:

Grushko, S., Vysocký, A., Oščádal, P., Vocetka, M., Novák, P., Bobovský, Z. Improved Mutual Understanding for Human-Robot Collaboration: Combining Human-Aware Motion Planning with Haptic Feedback Devices for Communicating Planned Trajectory. Sensors. 2021, vol. 21, issue 11, 3673.