VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Analysis of Increasing the Friction Force of the Robot Jaws by Adding 3D Printed Flexible Inserts
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Suder Jiří

Kot Tomáš

Panec Alan

Vocetka Michal

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_12_2021127
Scopus EID: 2-s2.0-85123395814
WOS a.n.: 000730832900001
OBD ID: 286110466   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliografická citace:

Suder, J., Kot, T., Panec, A., Vocetka, M. Analysis of Increasing the Friction Force of the Robot Jaws by Adding 3D Printed Flexible Inserts. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5322-5326. ISSN 1803-3126.