VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Finding the Optimal Pose of 2D LLT Sensors to Improve Object Pose Estimation
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Heczko Dominik

Oščádal Petr

Kot Tomáš

Boleslavský Adam

Krys Václav

Bém Jan

Virgala Ivan

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s22041536
Scopus EID: 2-s2.0-85124600299
WOS a.n.: 000775436200001
OBD ID: 286111752   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.576 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Boleslavský, A., Krys, V., Bém, J., Virgala, I., Bobovský, Z. Finding the Optimal Pose of 2D LLT Sensors to Improve Object Pose Estimation. Sensors. 2022, 22(4), 1536. ISSN 1424-8220.