VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Simulation Environment for Neural Network Dataset Generation
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS)
Autoři:

Vysocký Aleš

Grushko Stefan

Pastor Robert

Novák Petr

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-030-98260-7_20
Scopus EID: 2-s2.0-85128716832
WOS a.n.: 000787774900020
OBD ID: 286113247   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Grushko, S., Pastor, R., Novák, P. Simulation Environment for Neural Network Dataset Generation. In International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS). 2022. ISBN 978-3-030-98260-7.