VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Shape-Changing Manipulator Possibilities and the Effect of the Deformable Segment on the Size of the Working Area
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Mechanisms and Machine Science
Autoři:

Mlotek Jakub

Bobovský Zdenko

Suder Jiří

Oščádal Petr

Vocetka Michal

Krys Václav

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Scopus 
DOI: 10.1007/978-3-031-04870-8_32
Scopus EID: 2-s2.0-85129279097
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Mlotek, J., Bobovský, Z., Suder, J., Oščádal, P., Vocetka, M., Krys, V. Shape-Changing Manipulator Possibilities and the Effect of the Deformable Segment on the Size of the Working Area. In Mechanisms and Machine Science. 2022. pp. 272-280. ISBN 9783031048692. ISSN 2211-1098. e-ISSN 2211-1099.