VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Generating Synthetic Depth Image Dataset for Industrial Applications of Hand Localization
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: IEEE Access
Autoři:

Vysocký Aleš

Grushko Stefan

Spurný Tomáš

Pastor Robert

Kot Tomáš

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3206948
Scopus EID: 2-s2.0-85139396288
WOS a.n.: 000861358100001
OBD ID: 286112445   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.476 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Grushko, S., Spurný, T., Pastor, R., Kot, T. Generating Synthetic Depth Image Dataset for Industrial Applications of Hand Localization. IEEE Access. 2022, vol. 10, pp. 99734-99744. ISSN 2169-3536.