VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Using Elastic Bands for Collision Avoidance in Collaborative Robotics
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: IEEE Access
Autoři:

Kot Tomáš

Wierbica Rostislav

Oščádal Petr

Spurný Tomáš

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3212407
Scopus EID: 2-s2.0-85139827553
WOS a.n.: 000866430600001
OBD ID: 286112721   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.476 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Kot, T., Wierbica, R., Oščádal, P., Spurný, T., Bobovský, Z. Using Elastic Bands for Collision Avoidance in Collaborative Robotics. IEEE Access. 2022. vol 10, pp. 106972-106987. ISSN 2169-3536.