VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Rostislav Wierbica – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeny celkem 4 publikace odpovídající výběru:

2024

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Wierbica, R., Krejčí, J., Krys, V., Kot, T. Increasing the Energy Efficiency of Robotic Workplaces. In Mechanisms and Machine Science. 2024. 33nd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2024. pp. 523-531. ISBN 9783031592560. ISSN 2211-1098. e-ISSN 2211-1099.  DOI   Scopus 

2023

Články v zahraničních časopisech

Krejčí, J., Babiuch, M., Babjak, J., Suder, J., Wierbica, R. Implementation of an Embedded System into the Internet of Robotic Things. Micromachines. 2023. 14(1), 113.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.523 (Q2) 

2022

Články v domácích časopisech

Boleslavský, A., Mihola, M., Wierbica, R., Bém, J., Spurný, T. Research and Development of a Software Tool for Parametric Modeling of Robotized Workplaces. MM Science Journal. 2022, issue June, pp. 5675-5683. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Kot, T., Wierbica, R., Oščádal, P., Spurný, T., Bobovský, Z. Using Elastic Bands for Collision Avoidance in Collaborative Robotics. IEEE Access. 2022. vol 10, pp. 106972-106987. ISSN 2169-3536.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.476 (Q2)