VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Aplikace mechatronických postupů při návrhu specializovaných měřících zařízení
Druh publikace: Habilitační práce
Autoři:

Mihola Milan

Rok vydání: 2019
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Mihola, M. Aplikace mechatronických postupů při návrhu specializovaných měřících zařízení : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 145 stran.