VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Hand Gesture Interface for Robot Path Definition in Collaborative Applications: Implementation and Comparative Study
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Vysocký Aleš

Poštulka Tomáš

Chlebek Jakub

Kot Tomáš

Maslowski Jan

Grushko Stefan

Rok vydání: 2023
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s23094219
Scopus EID: 2-s2.0-85159281770
WOS a.n.: 000987781900001
OBD ID: 286114348   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.576 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2023]  Výzkum a vývoj prostředků mobilní manipulace s využitím nástrojů digitalizace (SP2023/060)

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Poštulka, T., Chlebek, J., Kot, T., Maslowski, J., Grushko, S. Hand Gesture Interface for Robot Path Definition in Collaborative Applications: Implementation and Comparative Study. Sensors. 2023, 23(9), 4219.