VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The Effect of Deformation on Robot Shape-Changing Link
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2023. Mechanisms and Machine Science
Autoři:

Mlotek Jakub

Suder Jiří

Vocetka Michal

Bobovský Zdenko

Krys Václav

Rok vydání: 2023
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-031-32606-6_54
Scopus EID: 2-s2.0-85163390480
WOS a.n.:  
OBD ID: 286114784   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2023]  Výzkum a vývoj prostředků mobilní manipulace s využitím nástrojů digitalizace (SP2023/060)

Bibliografická citace:

Mlotek, J., Suder, J., Vocetka, M., Bobovský, Z., Krys, V. The Effect of Deformation on Robot Shape-Changing Link. In Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2023. Mechanisms and Machine Science. vol 135. Cham : Springer, 2023. ISBN 978-3-031-32605-9.