VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: UR10e Robot Drift Compensation for Precision Measurement Applications
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Mechanisms and Machine Science
Autoři:

Vocetka Michal

Heczko Dominik

Babjak Ján

Bobovský Zdenko

Krys Václav

Ružarovský Roman

Bočák Robert

Rok vydání: 2023
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-031-32606-6_33
Scopus EID: 2-s2.0-85163316883
WOS a.n.:  
OBD ID: 286115449   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2023]  Výzkum a vývoj prostředků mobilní manipulace s využitím nástrojů digitalizace (SP2023/060)

Bibliografická citace:

Vocetka, M., Heczko, D., Babjak, J., Bobovský, Z., Krys, V., Ružarovský, R., Bočák, R. UR10e Robot Drift Compensation for Precision Measurement Applications. In Mechanisms and Machine Science. 2023. 32nd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2023. pp. 281-288. ISBN 9783031326059. ISSN 2211-1098.