VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezena celkem 1 závěrečná práce odpovídající výběru:

2022/2023

Matyáš Machalla

bakalářská práce

Matyáš Machalla

Návrh efektoru pro úlohu kreslení robotem

vedoucí: Ing. Jakub Chlebek