VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezena celkem 1 závěrečná práce odpovídající výběru:

2022/2023

Dominik Bobek

bakalářská práce

Dominik Bobek

Simulační model demonstrační úlohy pro OpenManipulator

vedoucí: Ing. Ondřej Moša