VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Experimentální metody v mechatronice
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Experimentální metody v mechatronice. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 80-248-1222-3.